Φύλλο πορείας

Δύο είναι τα κύρια εργαλεία τα οποία θα σας βοηθήσουν να περιηγηθείτε στις σελίδες του ιστολογίου. Επειδή ο όγκος του υλικού είναι μεγάλος (περισσότερες από 30.000 φωτογραφίες και 1.200 κείμενα) τα μνημεία έχουν ταξινομηθεί ανά περιοχή. Το εργαλείο των συνδέσμων βρίσκεται στο πάνω μέρος της σελίδας, κάτω από τον κύριο τίτλο, και φέρει την ονομασία "Μνημεία". Η καταχώριση ξεκινάει γεωγραφικά από το μεγάλο στο μικρό: Χώρα - Νομός - Πόλη ή Χωριό - Μνημείο.

Έτσι λοιπόν αν θέλουμε να βρούμε κάποιον ορθόδοξο ναό στην πόλη της Κοζάνης ακολουθούμε τους συνδέσμους: Ελλάδα - Νομός Κοζάνης - Κοζάνη - Ορθόδοξοι Ναοί. Γίνεται κατανοητό πως η γνώση της γεωγραφίας αποτελεί απαραίτητο εφόδιο για την ορθή χρήση του ιστολογίου. Από τον κανόνα της γεωγραφικής κατανομής εξαιρούνται τα έργα τέχνης (κυρίως γλυπτά αλλά και ζωγραφικοί πίνακες, χαρακτικά, ψηφιδωτά) τα οποία κατανέμονται και με βάση τον καλλιτέχνη που τα δημιούργησε. Έτσι λοιπόν στον σύνδεσμο "Μνημεία" κατανέμονται περίπου 3.500 έργα τέχνης. Αν θέλουμε π.χ. να δούμε τα έργα του γλύπτη Κώστα Κουλεντιανού που παρουσιάζονται στο ιστολόγιο, πατάμε πάνω στο σύνδεσμο "Κουλεντιανός Κώστας". Δίπλα στην παρένθεση αναφέρεται ο αριθμός των έργων του εκάστοτε καλλιτέχνη που παρουσιάζονται στο ιστολόγιο.