Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2020

Φωτογραφίες από την προτομή του Παπασταύρου Τσάμη στο Πισοδέρι


προτομή του Παπασταύρου Τσάμη


προτομή του Παπασταύρου Τσάμη

προτομή του Παπασταύρου Τσάμη
H υπογραφή της γλύπτριας Αλίκης Χατζή ίσα που
 φαίνεται στα πλαϊνά της προτομής
προτομή του Παπασταύρου Τσάμη
Η αναθηματική πλάκα του φυλακίου που βρίσκεται πλάι στην
προτομή και φέρει την ονομασία του Παπασταύρου Τσάμη