Σάββατο 12 Αυγούστου 2023

Φωτογραφίες από την προτομή του Δημοσθένη στον Πόρο

 

Φωτογραφίες από την προτομή του Αλέξανδρου Κοριζή στον Πόρο
 

Φωτογραφίες από την προτομή του Ιωάννη Καποδίστρια στον Πόρο